Een ongezien willekeurig geflikker!

In de brandweerkazerne van de zone Ri- vierenland (zo’n ± 201 000 ha) in Boom is Kurt Fleurackers verantwoordelijk voor het wagenpark.


In 1997 is hij gestart als vrijwillig brandweerman bij de Brandweer Boom, beroepsmatig was hij vracht- wagenwagen mecanicien. In mei 2000 is hij gestart als mecanicien bij de gemeentelijke diensten om in 2004 een overstap te maken naar de brandweer, waar hij van zijn hobby zijn beroep kon maken.

Na de zonevorming in 2015 staat hij in voor het onderhoud en opvolging van de voertuigen binnen de zone. Na een test fase met de TCL-LED, de led-verlichting met unieke technologie, is er beslist deze te plaat- sen op de eerste lijnsvoertuigen.

De reactie van de chauffeurs liet niet lang op zich wachten…

“Elke bestuurder die al met dit voertuig met zulke lichten reed, sprak er mij systematisch over aan. We rijden gere-geld op de E19 en de A12. Het viel iedereen op dat het verkeer veel sneller plaatsmaakt, zelfs van op een grotere afstand dan normaal!

Door het willekeurige geflikker van de ledlampjes zijn deze lichten heel speciaal en trekken ze stelselmatig de aandacht. Bovendien hebben ze een fenomenaal vermogen dat overal in de nabije omgeving weerkaatst: op de carrosserie van andere voertuigen, op de gevels en ramen van de huizen, in de etalages van winkels…

Ze creëren een weergaloos effect om vooruit te geraken in dicht verkeer, dus ze helpen ons enorm. Een echte vernieuwing!”
Hetgaatomdenwieuwegrilllights TCL-LEDdieKurtinapril 2019 ontdekte. Zo’n groot verschil had hij niet verwacht!