Traffic management

Slim en optimaal beheer van doorgangsrechten

Traffic management

Slim en optimaal beheer van doorgangsrechten

Geautomatiseerde trajectcontrole en doorgangsrechten door middel van slimme camera's

De Business Unit Traffic Management is gegroeid vanuit de expansie van parkeerbeheer naar Traffic Management met ANPR-camera’s. De lokale autoriteiten hebben hierdoor de mogelijkheid om de toegangsrechten tot bepaalde straten of wijken toe te kennen en te controleren.

Landelijke wijken, dorpskernen en schoolomgevingen worden geconfronteerd met Waze-gebruikers die verkeerscongestie veroorzaken . De toegangsrechten worden gecreëerd voor het beheren van autoluwe of autovrije zones.

Traffic Management maakt het mogelijk om via slimme camera’s toegang te verlenen aan bepaalde inwoners, leveranciers en winkeliers, en dit op voor hen bepaalde tijdstippen, eventueel door verdwijnpalen en/of slagbomen automatisch buiten werking te stellen.

Waarom voor onze oplossing kiezen ?

Camera’s voor de automatisering van de controles en het opstellen van GAS (gemeentelijke administratieve sancties).

De vastgestelde inbreuken worden door Brickyard verwerkt en geïdentificeerd en vervolgens gevaildeerd door de DIV (Dienst Inschrijving voertuigen). Daarna worden deze inbreuken op hun beurt automatisch doorgestuurd voor opvolging en verwerking naar In-Touch, Inforius of derden (dit vereenvoudigt de financiële stroom van steden en gemeenten en kan ook worden gesuperviseerd door de financiële cel van de stad).

Onze expertise?

Wij analyseren voor u, naar aanleiding van een voorafgaande studie, de plaatsen waarop de camera’s kunnen ingezet worden. We zorgen er ook voor dat het systeem compatiebel is met de bestaande intergemeentelijke platforms die reeds operationeel zijn.

24/7 toezicht zonder extra personeel
Geringe investering door rentingmodellen
Geautomatiseerde controles en sancties
Vrije doortocht voor vergunninghouders

Toepassingen van onze oplossing

 • Stadscentra en gebieden waar voertuigen van +3,5 ton en 12m niet toegestaan zijn zoals dorpskernen
 • Autoluwe en -vrije zones met toegang beperkt tot houders van een toegangsrecht
 • Autonoom beheer van parkeerterreinen
 • Bus, tram, taxi gereserveerde baan voor een filevrije toegang tot stadscentra via onbelemmerde rijbanen.
 • Snelheidscontrole zone 30 – in ontwikkeling
 • Camera bediening
 • Gratis parkeren
 • Voetgangerszones
 • Voor bewoners gereserveerde zones
 • Plaatselijk verkeer
 • Kiss & Ride zones

Brickyard, onze premium partner in Traffic Management

Brickyard is een software-ontwikkelingsbedrijf gespecialiseerd in mobiliteitsoplossingen en is een expert in het analyseren van gegevens en het vertalen ervan in bruikbare informatie.

Brickyard maakt het mogelijk om op een intelligente manier allerlei informatie te verzamelen uit verschillende bronnen (ANPR-camera, parkeerautomaten, scan-auto’s, Yellowbrick…). Zij verrijken en analyseren de gegevens van de sensoren  en kunnen deze koppelen aan de toepassingen van derden. Het resultaat is een optimaal handhavingsbeleid met een gericht beheer, waarmee wordt bijgedragen tot de levenskwaliteit in onze steden en ook de verlaging van de ecologische voetafdruk en het ongevallenrisico.

Abonneer je om op de hoogte te blijven van ons laatste nieuws!

Naam
Privacybeleid(Vereist)