Veiligheid dag en nacht

In 2017 fusioneerden de twee politiezones NOL en MidLim, die samen acht steden en gemeen- ten omvatten, tot één politiezone: Zone CARMA. ‘CAR’ staat voor Carboon als verwijzing naar deze steenkoolrijke regio en ‘MA’ voor de Maas.


Politiezone CARMA – Genk

Joris Van Haver logistiek, financieel en technisch verantwoordelijke van de zone CARMA: “Bij de fusie van beide zones hebben we de beste werkwijzen van elke zone samengevoegd om ons op lange termijn te kunnen verbeteren. De besluitvormingscyclus moet natuurlijk wel altijd een vaste weg afleggen voor goedkeuring door het Politiecollege en/of de Politieraad op basis van het bedrag van de investeringen die men wil doen.

Ons wagenpark telt ondertussen meer dan honderd voertuigen van alle merken en modellen: combi’s, een mobilhome die dienst doet als hoofdkwartier, een quad, een boot en onderzeeër (met de Maas vlakbij) en enkele drones. Onze uitrusting en de aankoopkanalen daarvoor selecteren we in de zone zelf, met respect voor de wet openbare aanbestedingen”.

Ronald Ramaekers (Inspecteur)”Rijden met een goed uitgerust voertuig is een must in ons vak. We zijn genoodzaakt om heel goed gezien en gehoord te worden wanneer we op interventie zijn.. Hier komt onze uitrusting centraal te staan, die geeft ons het gezag om de weg vrij te maken, met respect voor onze veiligheid en die van andere weg- gebruikers.

Onlangs belde een dame in paniek naar het nummer 112. Het was nacht, we zagen niets en de dader was gevlucht. Terwijl er versterking onderweg was, hebben we de lichtbalk in full white en het zoeklicht aangezet. Zonder dat we de man konden ontwaren, zagen we wel meteen een duidelijke golvende beweging in het maïsveld. We coördineerden onze acties tussen de verschillende voertuigen die ter plaatse waren gesneld en konden de ontsnapte persoon zo omsingelen en in recordtijd aanhouden. De extreme lichtsterkte van de lichtbalk, met daarbovenop het zoeklicht, maakten dat we zo efficiënt konden optreden”.

Mark Peeters, collega van Ronald: “Ter- wijl Ronald zich 100% concentreert op het rijden, bedien ik de lichtinstallatie, de sirene en de radio. De sturingsdoos van de Valor-lichtbalk wijst zichzelf uit: één knop en duidelijke pijltjes voor elke lichtfunctie en voor de sirene. Wanneer je snel moet handelen, kunnen we ook de claxon gebruiken om te variëren met de toonhoogte!”

“Ik vertel er ook graag bij dat alle voertuigen op dezelfde manier zijn uitgerust. Dat verbetert de prestaties van iedereen. In welk voertuig je ook stapt, je vindt meteen alles terug. Dat is een enorm voordeel”.

“In ons beroep worden we vaak geconfronteerd met moeilijke situaties waarin de emoties hoog oplaaien. We moeten dan ook proberen dit deel van ons het werk achter ons te laten wanneer we naar huis gaan. Dat is niet altijd gemakkelijk…” (Inspecteur Mark Peeters)